1. Holy Family Forane Church, Rajapuram, Kanhangad
  Estd. : 1943 | Parish Vicar : Fr Shaji Vadakkethotty| Phone : 0467 2224022
 2. Infant Jesus Knanaya Catholic Church, Airode,  Kasargod
  Estd. : 1976  |  Parish Vicar : Fr Benny Cheriyil  |  Phone : 0467 224322
 3. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Chullikkara,  Kasargod
  Estd. : 1976  |  Parish Vicar : Fr Philip Animottil  |  Phone : 0467 224222
 4. Arogyamatha Knanaya Catholic Church, Kadaba,  South Kanara
  Estd. : 1991  |  Parish Vicar : Fr Stijo Thekkumkattil  |  Phone : 08251 260140
 5. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Kallar,   Kasargod
  Estd. : 1990  |  Parish Vicar : Fr Mathew Thandasseril  |  Phone : 0467 2226755
 6. St. Anne’s Knanaya Catholic Church, Kottody, Kasargod
  Estd. : 1979  |  Parish Vicar : Fr Shaji Mukalel |  Phone : 0467 2225577
 7. Our Lady or Lourde’s Knanaya Catholic Church, Malakkallu, Kasargod
  Estd. : 1957  |  Parish Vicar : Fr Thomas Edatt  |  Phone : 0467 2224057, 2224032
 8. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Malom, Kasargod
  Estd. : 1993  |  Parish Vicar : Fr Shanju Kochuparambil  |  Phone : 04979 224222
 9. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Nelliyady,  South Kanara
  Estd. : 1989  |  Parish Vicar : Fr Abilash Kannapadathil|  Phone : 08251 254378
 10. St. George’s Knanaya Catholic Church, Odayanchal,   Kasargod
  Estd. : 1954  |  Parish Vicar : Fr Jose Mampuzha |  Phone : 0467 2246229
 11. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Pookkayam,   Kasargod
  Estd. : 1974  |  Parish Vicar : Fr Prince Mulakumattom  |  Phone : 0467 2224157
 12. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Ranipuram, Kasargod
  Estd. : 1970  |  Parish Vicar : Fr Luke Kochuparambil |  Phone : 0467 2227342
 13. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Ajkar,  Karnataka
  Estd. : 1998  |  Parish Vicar : Fr Abilash Kannampadathil  |  Phone : 08251 254378